Zasakovací systémy dešťové vody. Vsakovací jímky, koše, tunely, potrubí.

Proč v dešní době řešit montáž drenáží, vsakovacích tunelů, košů a jímek. Mnoho kanalizací jiz nestačí svou kapacitou pobrat dešťové srážky a tak stavební úřady a správce kanalizační sítě neumožňují vypouštění dešťových strážek do splaškové kanalizace. V tomto případě máte několik možností jak se srážkovou vodu naložit. Buď je v obci nebo městě kanalizce dešťová pak je problém vyřešen. Jak však postupovat jestli tato kanalizace chybí nebo je nedostačující? Máte možnost se rozhodnot z několika variant. Toto je jedna z lacinějších variant na likvidaci dešťové vody

Jedna z možností je svést dešťovou vodu do vybagrované díryu do země a navést do ní  štěrk určité velikosti zabalit geotextílií a přehrnout zeminou. Ale co v případě že je zemina nevhodná pro vsakování jak z důvodu podloží tak z důvodu menšího objemu vytvořeného pomocí štěrku vysypaného do vsakovcí jímky. Toto je jedna z dalších variant na likvidaci dešťové vody.

V tomto případě jsou vhodnější vsakovací tunely nebo koše mají mnohem větší objem možnosti zadržení vody něž se stačí vsáknout do okolního podloží. Vsakovací koše a tunely by měly být správně nadymenzovány na objem srážek v dané oblasti. Vsakovací koše a tunely se zahrnují do země na štěrkový podklad, řádně se zabalí geotextílií  obsypou a zasypou štěrkem vhodné velikosti. Toto se přikryje geotextílií a zahrne. Toto je dražší variata likvidace dešťové vody.

Jedna z dalších možností je akumulační nádrž na dešťovou vodu. Nádrž by měla být dimenzována na množství srážek v dané oblasti i s ohledem na to jak se bude dešťová voda zpracovávat. Jestli se bude používat na zálivku zahrady, závlahový systém, možnost využívat v domácnosti.

V případě zájmu o bližší informace volejte www.stavainstal.cz/kontakt/

 

Fotogalerie: Drenáže,vsakovací jímky, vsakovací koše

/album/fotogalerie-drenaze-vsakovaci-jimky-vsakovaci-kose/p1170705-jpg/ /album/fotogalerie-drenaze-vsakovaci-jimky-vsakovaci-kose/p1170711-jpg/ /album/fotogalerie-drenaze-vsakovaci-jimky-vsakovaci-kose/p1170675-jpg/ /album/fotogalerie-drenaze-vsakovaci-jimky-vsakovaci-kose/p1170682-jpg/ /album/fotogalerie-drenaze-vsakovaci-jimky-vsakovaci-kose/p1160939-jpg/ /album/fotogalerie-drenaze-vsakovaci-jimky-vsakovaci-kose/a283-jpg/ /album/fotogalerie-drenaze-vsakovaci-jimky-vsakovaci-kose/rodinny-2009-11-155-jpg/