Třídění zeminy, suti

 
Třídění je prováděno pomocí třídící lžíce umístěné na bagru.
Frakce tříděného materílu 0-20mm.
Množství přetříděného materiálu za 1/h 6- 10t dle stavu tříděného materiál.
Výhoda tohoto způsobu třídění je : na stavbě máte jeden stroj
                                                  roztříděný materiál zůstává na stavbě pro další využití
                                                  na bagru je možno libovolně měnit nářadí (lžíce, kladivo)

                                                  jeden stroj více využití